1 maj, 2021

Skillnaden mellan estetisk och medicinsk tandvård

Två begrepp som det finns förvirring om är estetisk och medicinsk tandvård. Här berättar vi lite mer om vad de båda begreppen innebär.

Medicinsk tandvård

Medicinsk tandvård är en avancerad del av tandvård. Inom denna specialinriktning behandlas patienter med besvär som kräver särskild medicinsk kompetens. Det kan exempelvis handla om vuxna patienter med komplicerade medicinska tillstånd eller någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Inom medicinsk tandvård samarbetar tandläkare ofta i ett nära samarbete med olika avdelningar på sjukhuset. Tandläkaren blir här en del i patientens vårdkedja. Tandläkaren tar här emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare som vårdcentraler och mottagningar på sjukhus samt boenden för äldre eller funktionsnedsatta.

Riktigt svår tandvårdsrädsla kan även hänvisas till medicinsk tandvård i vissa fall, ofta där patienten inte vågat besöka traditionell tandvård på länge.

Här är några av de behandlingar och undersökningar som utförs inom den medicinska tandvården:

  • Infektionsutredningar och sanering inför bland annat kirurgiska ingrepp, strålbehandling och cytostatikabehandling.

  • Oralmedicinska utredningar

  • Geriatrisk tandvård

  • Apnéskenor (https://solnadental.se/snarkskena-sa-fungerar-det)

  • Dentoalveolär kirurgi.

  • Psykologstödda program för extremt tandvårdsrädda.

  • Tandvård som utförs med med lustgas eller narkos.

Om du vill veta mer om medicinsk tandvård i samband med vissa sjukdomar och behandlingar kan du kontakta den enhet som ansvarar för tandvården i den region där du bor.

Estetisk tandvård

Estetisk tandvård (https://solnadental.se/behandlingar/estetisk-tandvard/) är tandvård som är inriktad på tändernas utseende. Den skiljer sig därför från både traditionell tandvård som riktar in sig på funktionen och medicinsk tandvård som är inriktad på olika hälsoaspekter.

Eftersom den allmänna tandvården är så inriktad på funktionen så finns det ett behov av en tandvård som förbättrar tändernas skönhet. Viktigt med tanke på att fina tänder är mycket viktigt för människors välbefinnande – få saker är förknippat med skönhet och hälsa som ett friskt leende.
Svenskar har rätt gratis allmän tandvård upp till 23, sedan är det tandvårdsförsäkringen som gäller. Men detta gäller endast för tandvård som anses nödvändig för god funktion och acceptabel estetik.

Gränsen mellan allmän och estetisk tandvård kan ibland vara otydlig. Men förenklat kan man säga att det handlar om rent utseenderelaterade behandlingar där inte tandvårdsförsäkringen gäller. I de flesta fall får alltså patienten betala estetisk tandvård själv.

Här är några av de behandlingar som ingår i begreppet estetisk tandvård: