1 maj, 2021

Skillnaden mellan estetisk och medicinsk tandvård

Två begrepp som det finns förvirring om är estetisk och medicinsk tandvård. Här berättar vi lite mer om vad de båda begreppen innebär.

Medicinsk tandvård

Medicinsk tandvård är en avancerad del av tandvård. Inom denna specialinriktning behandlas patienter med besvär som kräver särskild medicinsk kompetens. Det kan exempelvis handla om vuxna patienter med komplicerade medicinska tillstånd eller någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Inom medicinsk tandvård samarbetar tandläkare ofta i ett nära samarbete med olika avdelningar på sjukhuset. Tandläkaren blir här en del i patientens vårdkedja. Tandläkaren tar här emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare som vårdcentraler och mottagningar på sjukhus samt boenden för äldre eller funktionsnedsatta.

Riktigt svår tandvårdsrädsla kan även hänvisas till medicinsk tandvård i vissa fall, ofta där patienten inte vågat besöka traditionell tandvård på länge.

Här är några av de behandlingar och undersökningar som utförs inom den medicinska tandvården:

  • Infektionsutredningar och sanering inför bland annat kirurgiska ingrepp, strålbehandling och cytostatikabehandling.

  • Oralmedicinska utredningar

  • Geriatrisk tandvård

  • Apnéskenor (https://solnadental.se/snarkskena-sa-fungerar-det)

  • Dentoalveolär kirurgi.

  • Psykologstödda program för extremt tandvårdsrädda.

  • Tandvård som utförs med med lustgas eller narkos.

Om du vill veta mer om medicinsk tandvård i samband med vissa sjukdomar och behandlingar kan du kontakta den enhet som ansvarar för tandvården i den region där du bor.

Estetisk tandvård

Estetisk tandvård (https://solnadental.se/behandlingar/estetisk-tandvard/) är tandvård som är inriktad p